Framgångsrikt Ledarskap

Referenser

”Anettes styrkor är bland annat att hon får människor och grupper att våga bli framgångsrika. Hennes förmåga att leda, vara tydlig, motivera, skapa vinnarkänsla och samtidigt vara ödmjuk har genom åren varit en stor tillgång i vårt företag.”

Katarina Sjögren Petrini, VD/Koncernchef, Ticket Privatresor/Ticket Leisure Travel Group AB

”Då hela vår ekonomi och samhälle går igenom en digitalförändring just nu och har så gjort under en lång period kände vi att vi ville lära oss mer hur andra branscher påverkats och hanterat denna förändring. Därför valde vi att låta Anette komma och föreläsa för många av våra chefer, hur resebranschen i allmänhet och Anettes erfarenheter genom Ticket i synnerhet har påverkats av Digitaliseringen. Vi fick en mycket lärorik bakgrund och inblick hur Anette och hennes kollegor klarat omställningen till en än mer Digitaliserad resebransch. Det var mycket lärorikt och Anette inspirerade oss i denna förändring. Hon gav fasta och konkreta råd och delade med sig genom personliga betraktelser av hinder, möjligheter och hur hennes bransch klarat denna radikala förändring. Stort Tack till Anette och hennes mycket engagerande föreläsning.

Rosita Molldén, Swedbank, Regionchef, Norra Regionen

”Anettes coaching hjälpte mig att ta mer plats i mitt ledarskap, bli tydligare, vara modig och att tro på min förmåga att coacha mitt team till större framgång. Vi satte upp ett långsiktigt mål för verksamheten för 2017, som jag och mitt team nådde redan 2016. Tack vare detta tredubblade vi vårt förväntade resultat på helår. Vi blev både framgångsrika och lönsamma!

Jag kan varmt rekommendera Anette som coach och utvecklare av chefer.”

Hanna O, Säljchef, Ticket Kalmar  

”Anette är duktig på att lyssna och vara engagerad. Hon har full närvaro i samtalen och man får en känsla av att vara viktig. Anette ställer bra frågor som får mig vidare framåt och som får mig att tänka till.  Hon är duktig med att heja på, man känner sig glad och positiv efter samtalen. Utan coaching av Anette hade jag aldrig kommit där jag är idag med min prestation.” 

Katarina T, Avdelningschef, Torsby

Kontaktinformation:

LaBranche AB
Kyrkogatan 8c
931 34 Skellefteå

anette@labranche.se
070-2890440