Framgångsrikt Ledarskap

Coaching

Det finns drivkrafter och frön i alla människor. Att coacha sina klienter att hitta dessa är något som LaBranche har mångårig erfarenhet av.

Coaching bygger på professionella samtal där coachen ställer kraftfulla frågor, vägleder, medvetandegör potential samt ger konstruktiv och stimulerande feedback.

LaBranche coachar chefer, medarbetare och privatpersoner. Vi coachar även grupper som vill framtidsfokusera och uppnå önskade resultat. LaBranche coach, Anette Strömquist, är ICF Certifierad Coach (ACC).

Några exempel på hur coaching kan hjälpa dig:

  • Tydliggöra och agera för att uppnå mål
  • Ökad självständighet
  • Större självinsikt
  • Ökad glädje både professionellt och privat
  • Ökat engagemang och bidrag till sitt team eller organisation
  • Lärande och utveckling på en djupare nivå
  • Kommunicera mer effektivt
  • Samarbeta lättare och mer effektivt med andra

Kontaktinformation:

LaBranche AB
Kyrkogatan 8c
931 34 Skellefteå

anette@labranche.se
070-2890440