Framgångsrikt Ledarskap

Hållbar

När vi pratar om en hållbar arbetsmiljö handlar det om att orka hela arbetslivet.

Den anställde som gärna arbetar övertid och försöker finnas med överallt, behöver en chef med rätt kunskaper som kan agera i tid.

En hållbar arbetsmiljö bygger på att skapa strukturer som är specialanpassade och där kommer vi in i bilden. Med rätt planering och struktur går det att klara dagens utmaningar, utan att personalen behöver åtta armar och ständigt arbeta övertid med ökade sjuktal som följd.

Vi har lärt oss att det går att vara framgångsrik och hållbar – och hur man ska nå dit.

LaBranche har utarbetade arbetssätt för att få insikt om sina styrkor, vilka förmågor man besitter och även begränsningarna.

Kontaktinformation:

LaBranche AB
Kyrkogatan 8c
931 34 Skellefteå

anette@labranche.se
070-2890440