Framgångsrikt Ledarskap

Lönsam

Säg lönsamhet och de flesta mäter det i ekonomiska termer och överskott.

Det ska självklart vara en drivkraft.

Vi tänker på långsiktig lönsamhet som uppstår tack vare att personalen mår bra och växer. Vår erfarenhet bygger på att vi varit med och skapat organisationer som utvecklats och blivit hållbara. Det är också vägen till att företaget blir lönsamt.

Lönsamhet sprider många viktiga ringar på vattnet, men det gäller att ta vara på dem. I många organisationer är det svårt att behålla kompetent personal.

Med vår helhetssyn på organisationen och dess arbetsmetoder ökar chansen till att skapa en lojal personal som gärna stannar kvar.

Kontaktinformation:

LaBranche AB
Kyrkogatan 8c
931 34 Skellefteå

anette@labranche.se
070-2890440