Coaching

Gruppcoaching

Vid gruppcoaching arbetar coachen med att hjälpa en hel grupp att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån gruppens resurser. Precis som vid individuell coaching så ger inte coachen några färdiga lösningar, utan det är gruppen själv som ska hitta svaren. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser. När en grupp blir självgående, där arbetsglädjen, ansvarstagandet, kommunikationen och produktiviteten flyter på, hamnar gruppen i vad som kallas high performance team. Detta är ett önskeläge för många arbetsgrupper och för att ta sig dit behöver vi hitta gemensamma strategier som hela gruppen arbetar för och ställer sig bakom.

Ökad förståelse för varandra

Gruppcoaching ger ökad förståelse för varandra och därmed bättre arbetsklimat, högre effektivitet och högre lönsamhet. Med gruppcoaching får man individer att samarbeta, hjälpa varandra och känna glädje. När gruppen fungerar som den ska, blir den mer effektiv och bidrar till nå företagets övergripande mål. Högre lönsamhet är bara en av många effekter. Gruppen kan bestå av chefer, t.ex. en ledningsgrupp, eller medarbetare från samma arbetsplats.

Hur fungerar arbetet i gruppen

Vi klargör nuläge, dvs ser hur arbetet i gruppen fungerar och upplevs. Vi belyser situationen med frågor, speglingar, sammanfattningar och utmaningar så att alla blir medvetna om gruppens och individernas beteenden. Vi ser på konsekvenser och alternativa förhållningssätt och får gruppen att utvecklas mot accepterade mål.  Det är naturligtvis gruppens mål och behov som styr coachingprocessen. Vid gruppcoaching ligger fokus på gruppen och inte på individen. Man kan nästan säga att hela gruppen är en enda individ. I de flesta fall coachar vi även gruppens deltagare individuellt.

 

Det är lämpligt att använda gruppcoaching när:

  • det ska startas ett nytt projekt, företag eller verksamhet
  • en befintlig grupp vill utvecklas som grupp
  • en befintlig grupp har fastnat och behöver hjälp att hitta och arbeta mot en gemensamt mål
  • en befintlig grupp vill gå vidare i grupputvecklingen efter att ha haft och löst en konflikt i gruppen
  • en befintlig grupp som inte har något gemensamt mål och behöver arbeta med grupprelationerna
  • en befintlig grupp vill skapa en god och sund arbetsmiljö

 

LaBranches teamcoacher är utbildade och certifierade i enlighet med ICF´s (International Coach Federations) etiska riktlinjer och rekommendationer och coachingen bedrivs också i linje med dessa.

Vill ni investera i er arbetsgrupp för att bli så framgångsrika som möjligt? Kontakta LaBranche för ett kostnadsfritt möte. 

Tidsgåtgång:

3 tim – 18 tim

Pris:

Priset varierar beroende på upplägg.

Boka ett kostnadsfritt informationssamtal

Rulla till toppen