Coaching

Medarbetarcoaching

Att investera i medarbetarnas utveckling via coachsamtal blir allt vanligare och det är ett smart sätt att nå önskade resultat snabbare. Det är långt ifrån alla verksamheter och ledare som har tid eller kunskap att coacha samtliga medarbetare kontinuerligt och kvalitativt. Då kan en extern coach hjälpa till att stödja er i den processen. Förutom coachens kompetens, finns inget maktförhållande mellan en medarbetare och en coach, vilket ofta upplevs mycket positivt av medarbetaren.

Vanliga områden som medarbetare vill coachas och utvecklas inom är exempelvis:

 • Motivation
 • Förändringar
 • Balans mellan jobb/fritid
 • Självkänsla
 • Roll i arbetsgruppen
 • Prioriteringar
 • Effektivitet
 • Mål
 • Beteenden.

Genom frågor, reflektion och självupptäckt blir din medarbetare mer medveten om såväl sin kapacitet som sin potential, men också i att se saker som kan hindra utveckling och lärande. Mer varaktig förändring sker heller ofta inte från en dag till en annan, varför tiden och processen är viktiga ingredienser.

En medarbetarcoaching kan vara alltifrån enstaka samtal upp till 10 samtal beroende på syfte och mål med coachingen. Här är LaBranche flexibla utifrån ert behov.

 

Trepartssamtal säkerställer framgång

Vid investering av coachingserie (6 samtal eller fler) ingår ett trepartssamtal med dig och din sponsor, dvs den som är beställare av coaching (ofta närmaste chef eller HR-representant), om så önskas. Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt för coachingprocessen så att närmaste chef på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt i arbetsvardagen ska kunna stödja dig på bästa sätt i processen fram till målet.  

Våra vanligaste förfrågningar är:

 • Enstaka samtal: 2 000 kr (exkl moms)
 • Serie 6 st samtal: 12 000 kr (exkl moms)
 • 6 månaderspaket: 18 000 kr (exkl moms)
 • Årsabonnemang: Be om offert

LaBranches coach är utbildad och certifierad i enlighet med ICF´s (International Coach Federations) etiska riktlinjer och rekommendationer och coachingen bedrivs också i linje med dessa.

Vill ni investera i flera av era medarbetare? Kontakta LaBranche för en gruppoffert.

Tidsgåtgång:

1 tim – 12 tim

Pris:

Priset varierar beroende på upplägg.

Boka ett kostnadsfritt informationssamtal

Rulla till toppen