Utbildningar

Ledarskap med EQ

EQ (emotionell intelligens) handlar om hur vi som ledare hanterar våra beteenden och hur vi löser sociala situationer. EQ delas upp i personlig respektive social kompetens. Personlig kompetens består av självkännedom och självledarskap och fokuserar på dig som ledare i dina förmågor att kunna hantera dina känslor och beteenden. Social kompetens består istället av social medvetenhet och förmågan att hantera relationer med andra och deras beteenden. Forskning visar att EQ är avgörande för hur framgångsrik en chef är i sitt ledarskap.

I den här utbildningen arbetar vi med framför allt EQ, men också med kunskapen kring vad som skiljer EQ och IQ. Det är inte ovanligt att chefer rekryteras på meriter, erfarenheter och intellektuell förmåga, medan EQ-kompetenser inte alls får samma uppmärksamhet. Något som kan bli mycket kostsamt om ledaren inte besitter även de förmågorna. Framsynta företag har förstått att EQ är oerhört viktigt och tränar sina ledare i just detta.

Denna utbildning kan med fördel kombineras med coachande samtal eller ledarträning inom EQ-området.

Denna utbildning erbjuds digitalt via Zoom till verksamheter i hela Sverige eller fysiskt i Skellefteåområdet. Om du vill utveckla en eller ett fåtal medarbetare i verksamheten, kontakta LaBranche, så hittar vi skräddarsydda lösningar för er.

Tidsåtgång:

Tidsåtgång skräddarsys efter ert behov

Pris:

Pris skräddarsys efter ert behov

Boka ett kostnadsfritt uppstartsmöte

Rulla till toppen