Coaching

Ledarträning – coaching och mentorskap

Många företag investerar i sina chefer och medarbetare genom att anlita ledarskapscoacher. I tjänsten ledarträning erbjuds en kombination av coaching och mentorskap för att stärka ditt ledarskap. Både nya och mer erfarna chefer behöver kontinuerligt utveckla, anpassa eller förädla sin ledarstil efter olika behov i organisationen eller för att förbättra relationen till sina medarbetare. Står du som chef inför en större utmaning eller situation där du önskar utvecklas för att kunna nå din fulla potential? LaBranches ledartränare har mångårig erfarenhet av ledarskap, som här kombineras med det coachande samtalet.

Vanliga områden som chefer vill arbeta med i coaching:

 • Struktur, planering och prioriteringar
 • Bli tryggare i min roll som chef
 • Stärka min självkänsla och/eller självförtroende
 • Förhållningssätt att hantera förändringar
 • Prestationer och kravställning på mig själv
 • Work life balance – balans mellan arbetsliv och fritid
 • Kommunikation & kroppsspråk – vilka signaler sänder jag ut?
 • Att hantera besvärliga människor
 • Rädslor och mentala hinder
 • Få mer insikter om mina styrkor och drivkrafter
 • Hur jag plockar fram potentialen i mina medarbetare?

Genom frågor, reflektion och självupptäckt blir du mer medveten om såväl din kapacitet som din potential, men också i att se saker som kan hindra din utveckling och ditt lärande. Mer varaktig förändring sker heller ofta inte från en dag till en annan, varför tiden och processen är viktiga ingredienser.

Vårt upplägg:

 • 8 coachsamtal (á 1-1,5 tim) under 6 till 12 månader
 • Teori/utbildning i dina utvecklingsområden 4-8 tim (skräddarsys)
 • Skräddarsydda träningsuppgifter ges mellan samtalen, där chefen får använda nya verktyg
 • Uppföljning vid samtalen om hur träningsuppgiften fortlöpt och om ev. justeringar kan göras
 • 1 uppföljningssamtal 6 månader efter avslutad ledarträning för utvärdering
 • Ledaren har tillgång till coachen/mentorn via mejl under ledarträningsperioden
 • Lämplig litteratur (för djupare lärande) i förhållande till chefens utmaningar ingår

LaBranches coach är utbildad och certifierad i enlighet med ICF´s (International Coach Federations) etiska riktlinjer och rekommendationer och coachingen bedrivs också i linje med dessa.

För mer info, kontakta LaBranche via detta mailformulär. Ledarträning kan även kombineras med utbildning.

Vill ni investera i flera av era chefer? Kontakta LaBranche för en gruppoffert.

Tidsgåtgång:

Ca 20-30 timmar

Pris:

30 000 kr (exkl moms)

Boka ett kostnadsfritt informationssamtal

Rulla till toppen