Coaching

Ledarskapscoaching

Att investera i din ledarskapsutveckling via coaching är ett sätt att göra plats för utmaningar som är viktiga för just dig i din chefssituation. Med hjälp av en coach når du ofta dina mål snabbare och mer effektivt. Coaching passar både nya och mer erfarna chefer vill utveckla sin kompetens, anpassa sin ledarstil efter olika behov eller förbättra relationen till sina medarbetare.

Genom frågor, reflektion och självupptäckt blir du som chef mer medveten om såväl din kapacitet som din potential, men också i att se saker som kan hindra din utveckling och ditt lärande. Mer varaktig förändring sker heller ofta inte från en dag till en annan, varför tiden och processen är viktiga ingredienser.

Trepartssamtal säkerställer framgång

Vid investering av coachingserie (6 samtal eller fler) ingår ett trepartssamtal med dig och din sponsor, dvs den som är beställare av coaching (ofta närmaste chef eller HR-representant), om så önskas. Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt för coachingprocessen så att närmaste chef på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt i arbetsvardagen ska kunna stödja dig på bästa sätt i processen fram till målet.  

Våra vanligaste förfrågningar är (kan skräddarsys efter ert behov):

  • Enstaka samtal: 2 500 kr (exkl moms)
  • Serie 6 st samtal: 15 000 kr (exkl moms)
  • 6 månaderspaket: 22 500 kr (exkl moms)
  • 12 månaderspaket: 30 000 kr (exkl moms)

LaBranches coach är utbildad i Advanced Coach Program och certifierad inom ICF (International Coach Federation) på PCC-nivå (näst högsta nivå). Coachingen bedrivs i linje med ICFs etiska rekommendationer.

För mer info, kontakta LaBranche via detta mailformulär. Ledarskapscoaching kan även kombineras med utbildning.

Vill ni investera i flera av era chefer? Kontakta LaBranche för en gruppoffert.

Tidsgåtgång:

1,5 tim / samtal

Pris:

Priset varierar beroende på upplägg.

Boka ett kostnadsfritt informationssamtal

Rulla till toppen