Utbildningar

Teambuilding

Den här grupputvecklingen vänder sig till team och arbetslag som vill arbeta med exempelvis värderingar, kommunikation, förankring eller konflikthantering. Det kan också handla om samsyn på mål och syfte med gruppens verksamhet eller där personalgruppens fokus, av olika anledningar, hamnat i missnöje, som i sin tur leder till en stressigare vardag.

I grupper där medlemmarna arbetat ihop länge kan teamutveckling skapa ny energi, höja arbetsglädjen, öka delaktigheten och samtidigt påminna om det gemensamma uppdraget eller för att få syn på och åtgärda det som hindrar gruppen från att samarbeta så framgångsrikt som möjligt.

Denna utbildning erbjuds digitalt via Zoom till verksamheter i hela Sverige eller fysiskt i Skellefteåområdet. Om du vill utveckla en eller ett fåtal medarbetare i verksamheten, kontakta LaBranche, så hittar vi skräddarsydda lösningar för er.

Tidsåtgång:

Tidsåtgång skräddarsys efter ert behov

Pris:

Pris skräddarsys efter ert behov

Boka ett kostnadsfritt uppstartsmöte

Rulla till toppen